English Shqip

Degët e Kryqit të Kuq të Kosovës

Zyra Kryesore

Agron Humolli , Sekretar i Përgjithshëm
Rr. Tirana nr 27 A
Fax +381 (0) 38 242 284

Email:
info@redcross-ks.org

info
Dega: Deçan
Kontakto Personin: Naim Cacaj, Sekretar
Adresa: Rr.e UÇK pn, Deçan (drejtimi i Manastirit të Deçanit)
Telefoni: 044/297 440
E-Mail: decan@redcross-ks.org
info
Dega: Dragash
Kontakto Personin: Muhamer Rexhepi,
Adresa: Rr. Adem Jashari pn, Dragash
Telefoni: 044/310 993
E-Mail: dragash@redcross-ks.org
info
Dega: Ferizaj
Kontakto Personin: Fuat Beluli, Sekretar
Adresa: Rr.Besim Rexhepi nr.132, Ferizaj
Telefoni: 0290/320 305 , 044/172 110
E-Mail: ferizaj@redcross-ks.org
info
Dega: Fushë Kosovë
Kontakto Personin: Maliq Thaqi, Sekretar
Adresa: Rr. Nëna Terezë, pn, Fushë Kosovë
Telefoni: 038/534 541, 044/860 677
E-Mail: fushekosove@redcross-ks.org
info
Dega: Gjakovë
Kontakto Personin: Fllanza Lama, Sekretare
Adresa: Rr. "Fan Noli " nr 3, Gjakovë
Telefoni: 0390/324 015, 044 458 612
E-Mail: gjakove@redcross-ks.org
info
Dega: Gjilan
Kontakto Personin: Ilmi Shala, Sekretar
Adresa: Rr."Skenderbeu", nr.94, Gjilan
Telefoni: 0280/320 507, 044/238 391
E-Mail: gjilan@redcross-ks.org
info
Dega: Drenas
Kontakto Personin: Nuhi Hoxha , Sekretar
Adresa: Rr. Fehmi Lladrovci pn, Drenas ( afër Kuvendit Komunal)
Telefoni: 038/584 039, 044/170 696
E-Mail: drenas@redcross-ks.org
info
Dega: Istog
Kontakto Personin: Sylë Huli , Sekretar
Adresa: Pallati i Kultures "Adem Jashari"kati tretë, Istog
Telefoni: 0390/451 274, 044/138 558
E-Mail: istog@redcross-ks.org
info
Dega: Kaçanik
Kontakto Personin: Naim Hysa, Sekretar
Adresa: Rr. Emin Duraku pn, ( Shtëpia e Kulturës ) Kaçanik
Telefoni: 0290/380 454, 044/224 779
E-Mail: kacanik@redcross-ks.org
info
Dega: Kamenicë
Kontakto Personin: Rexhep Morina, Sekretar
Adresa: Rr. Nëna Terezë pn, ( afër zjarrëfiksave ) Kamenicë
Telefoni: 0280/371 213, 044/238 392
E-Mail: kamenice@redcross-ks.org
info
Dega: Klinë
Kontakto Personin: Servete Krasniqi, Sekretare
Adresa: Drini i Bardhe ( te xhamia ), Klinë
Telefoni: 039/371 713, 044/968 153
E-Mail: kline@redcross-ks.org
info
Dega: Lipjan
Kontakto Personin: Fatime Bërbatovci, Sekretare
Adresa: Rr. Gjergj Fishta pn, Lipjan
Telefoni: 038/581 355, 044/605 715
E-Mail: lypjan@redcross-ks.org
info
Dega: Malishevë
Kontakto Personin: Isuf Morina, Sekretar
Adresa: Rr. Rilindja Kombëtare pn, Malishevë
Telefoni: 029/269 402, 044/845 887
E-Mail: malisheve@redcross-ks.org
info
Dega: Mitrovicë
Kontakto Personin: Remzi Pllana, Sekretar
Adresa: Sheshi Adem Jashari pn, Mitrovicë
Telefoni: 028/532 607, 044/147 796
E-Mail: mitrovice@redcross-ks.org
info
Dega: Novobërdë
Kontakto Personin: Selvete Zymeri, Sekretare
Adresa: Novo Bërdë
Telefoni: 044/397 378
E-Mail: novoberde@redcross-ks.org
info
Dega: Obiliq
Kontakto Personin: Fitim Sadiku, Sekretar
Adresa: rr. Hasan Prishtina pn, ( prapa objektit të postës ) Obiliq
Telefoni: 038/561 224, 044/905 956
E-Mail: obiliq@redcross-ks.org
info
Dega: Pejë
Kontakto Personin: Agron Kelmendi, Sekretar
Adresa: rr. ,Nena Terezë ,nr.116- A, Pejë
Telefoni: 039/434 217, 044/138 447
E-Mail: peje@redcross-ks.org
info
Dega: Podujevë
Kontakto Personin: Vail Shala, Sekretar
Adresa: Rr. Lordi Bajron pn, Podujevë
Telefoni: 038/570 474, 044/166 958
E-Mail: podujeve@redcross-ks.org
info
Dega: Prishtinë
Kontakto Personin: Hasan Mustafa, Sekretar
Adresa: Rr. Ahmet Krasniqi, ndertesa e re e komunes ne Arberi
Telefoni: 038/229 218, 045 77 99 33
E-Mail: prishtinne@redcross-ks.org
info
Dega: Prizren
Kontakto Personin: Ismail Krasniqi, Sekretar
Adresa: Rr. Hysen Rexhepi nr.61, Prizren
Telefoni: 029/222 132,
E-Mail: prizren@redcross-ks.org
info
Dega: Rahovec
Kontakto Personin: Qerim Cena, Sekretar
Adresa: Rr. Gëzim Mullabazi pn, Rahovec
Telefoni: 044/204 488
E-Mail: rahovec@redcross-ks.org
info
Dega: Shtime
Kontakto Personin: Nazmi Shahini, Sekretar
Adresa: Nazmi Shahini, Sekretar
Telefoni: Në objektin e shkollë së vjetë
E-Mail: shtime@redcross-ks.org
info
Dega: Skënderaj
Kontakto Personin: Ukshin Lushtaku.Sekretar
Adresa: rr. Osman Geci,pn, Skënderaj
Telefoni: 028/582 016, 044/164 130
E-Mail: skenderaj@redcross-ks.org
info
Dega: Suharekë
Kontakto Personin: Mehmet Elshani, Sekretar
Adresa: Rr. Brigada 123 pn, ( te parku I qytetit ) Suharekë
Telefoni: 0290/271 273, 044/349 970
E-Mail: suhareke@redcross-ks.org
info
Dega: Viti
Kontakto Personin: Shtatore Hajrizi, Sekretare
Adresa: Rr. 2 Korriku pn, Viti
Telefoni: 0280/381 503, 044 983 825
E-Mail: viti@redcross-ks.org
info
Dega: Vushtrri
Kontakto Personin: Kumrije Zhabari, Sekretare
Adresa: rr. Wesli Clark pn, ( ish Qendra për punë sociale kati i dytë ) , Vushtrri
Telefoni: 028/571 403, 044/213 038
E-Mail: vushtrri@redcross-ks.org