English Shqip

Lajmet

Edukimi Shëndetësor i Familjes

27.02.2019

Edukimi Shëndetësor i Familjes

Kryqi i Kuq i Kosovës - Dega në Kamenicë mbajti kursin për edukim shëndetësor të familjes.

Family Health Education

Red Cross of Kosova - Branch in Kamenica held the course for family health education