English Shqip

Lajmet

EULEX Kosovo (Official)

28.01.2019 Personeli i #EULEX-it i ka grumbulluar më shumë se 8.800€ gjatë organizimit për bamirësi të vitit 2018 për ta mbështetur punën e Kryqi i Kuq i Kosovës / Red Cross of Kosova! Secili kontingjent shtetëror në EULEX ka shitur ushqime dhe pije tradicionale dhe kësisoj kanë grumbulluar fonde për #Kryqi i Kuq i Kosovës. Një sukses i madh për t’i ndihmuar nevojtarët.
***************
?lanovi osoblja #EULEX-a prikupili su više od 8800 evra na dobrotvornom skupu za 2018. godinu, u podršku radu Kryqi i Kuq i Kosovës / Red Cross of Kosova! Svaki nacionalni kontingent EULEX-a na ovom skupu prodavao je tradicionalna jela i pi?a i prikupio novac za #Crveni krst Kosova. Ovo je bio veliki uspeh u pru?anju pomo?i onima kojima je najpotrebnija.
***************
#EULEX staff members raised more than 8.800€ at the 2018 charity event to support the work of Kryqi i Kuq i Kosovës / Red Cross of Kosova! Each EULEX national contingent sold traditional food and drinks and raised funds for the #Kosovo Red Cross. A great success to help those most in need.