English Shqip

Lajmet

Kryq i Kuq i Kosovës - Dega Kamenicë

24.07.2018

Sot ne si Kryq i Kuq i Kosovës - Dega Kamenicë, patëm rastin që me disa vullnetar nga Irlanda ti ndihmojmë disa familje në komunë tonë, ndihmat janë grumbulluar nga vullnetarët e shoqatës Rilindja.

I falenderojmë Vullnetarët për kontributin e tyre. @Kamenica, Kosovo