English Shqip

Lajmet

Kryqi i Kuq Dega ne Kamenice

25.06.2018 Puna vazhdon me 29.05.2018 ishim në Petrit, Topanicë, Kamenicë, Bosce duke shperndar ndihma të dhuruara nga donator vendorë.