English Shqip

Lajmet

Kryqi i Kuq i Kosovës - Dega Gjakovë

26.10.2018 Kryqi i Kuq i Kosovës - Dega Gjakovë pati takim me Zyrtar nga Drejtoria Komunale e Arësimit dhe Drejtorët e Shkollave Fillore dhe të Mesme.Qëllimi i takimit ishte Muaji i Solidaritetit dhe Anëtarësimi në Kryqin e Kyq.