English Shqip

Lajmet

Kryqi i Kuq i Kosovës - Dega Gjakovë

26.10.2018 Vullnetarët e Kryqit të Kuq kanë realizuar Projektin "Movie Night" në kuadër të Akcionit "Muaji i Solidaritetit".Nga ky Projekt janë grumbulluar 420 E.Me këto mjete do të blehen ndihma për familjet në nevojë.