English Shqip

Lajmet

Kryqi i Kuq i Kosovës - Dega Gjakovë

28.01.2019

Takimi me Partner Lokal

Kryqi i Kuq i Kosovës - Dega Gjakovë mbajti takimin me Partner Lokal.Në këte takim ishin 80 pjesmarrës nga Kuvendi Komunal(Drejtoria e Shëndetesise , Drejtoria e Arsimit dhe Drejtoria e Emergjencave ),Drejtor të shkollave ,Përfaqesues të Organizatave Qeveritare dhe Joqeveritare, Mediat Lokale, Donatorë, si dhe Kryesia , Stafi dhe Vullnetaret e Kryqit të Kuq. 
Qëllimi i këtij takimi ishte Prezantimi i Punës dhe Aktiviteteve të Kryqit të Kuq për periudhën Janar - Dhjetor 2018 .