English Shqip

Lajmet

Kryqi i Kuq i Kosovës - Dega Gjakovë

28.01.2019 Kryqi i Kuq ka realizuar Projektin "Prezantimi i Kryqit të Kuq - Ngritja e Fondeve" i përkrahur nga Drejtorija e Shëndetsisë dhe Mirëqenjes Sociale në 52 Shkolla të Komunës së Gjakovës.
Qëllimi i Projektit ishte perhapja e njohurive për Kryqin e Kuq dhe Anëtarësimi.
Prezantimi është bërë nga 39 vullnetarë të trajnuar nga Kryqi i Kuq i Kosovës dhe pjesëmarrës ishin 1960 nxënës, prej të cilëve 1086 janë bërë Anëtarë të Kryqit të Kuq.
Kryqi i Kuq falenderon DSHMS, DKA, Stafin dhe Vullnetarët, të cilët kontribuan në realizimin e Projektit.