English Shqip

Lajmet

Kryqi i Kuq i Kosovës - Dega në Gjilan

25.06.2018 Parandalimi i keqpërdorimit të emblemës së kryqit të kuq, zëvendësimi me shenjën përkatëse!