English Shqip

Lajmet

Kryqi i Kuq i Kosovës - Dega në Shtime

26.10.2018 Sot, Kryqi i Kuq Dega në Shtime së bashku me vullnetarët e saj, organizoj një piknikë në ditën ndërkombëtare në malet e Kosovës, vullnetarët të cilët morën pjesë ishin ata që kontribuan në të mirë të shoqërise gjatë këtij viti. Pjesë e këtij pikniku ishte edhe hiking për një shteg rreth 8 km.