English Shqip

Lajmet

Kryqi i Kuq i Kosovës - Dega Prishtinë

26.10.2018

"GËRMIA 2018"

Me rastin organizimit të Takimeve Ndërkombëtare të Bjeshkatarisë dhe Alpinizmit - “GËRMIA 2018" të organizuar nga Shoqëria Bjeshkatare Alpiniste Prishtina, Kryqi i Kuq i Kosovës - Dega Prishtinë ka përkrahur këtë aktivitet me ekipin e Ndihmës së Parë, ku fatmirësisht ky aktivitet kaloj pa ndonjë lendim serioz.