English Shqip

Lajmet

Kryqi i Kuq i Kosovës - dega Suharekë

19.12.2018 Trajnimi " Ngritja e fondeve në KKK ", realizuar me datë: 20 e 21 Nëntor 2018.