English Shqip

Lajmet

Kryqi i Kuq i Kosovës - dega Suharekë

19.12.2018 Me datë: 26.11.2018, me ndihmën e CIMIC-ut, përkrahëm një familje në fshatin Budakovë.