English Shqip

Lajmet

Kryqi i Kuq i Kosovës - Dega Vushtrri

26.10.2018 Shperndarje e veshmbathjes në Prelluzhe, për 40 familje të komunitetit Rom Ashkali dhe Egjiptas.