English Shqip

Lajmet

Kryqi i Kuq i Kosovës në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë

28.01.2019

Kryqi i Kuq i Kosovës në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, Agjencionin për Menaxhimin e Emergjencave, Komitetin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq dhe UNFPA-në organizoi ushtrimin në tavolinë dhe ushtrimin fushor për Shëndetin Riprodhues në Situata Emergjente/Pakon e Shërbimeve Minimale Inicuese (MISP).

Mbështetur nga: Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq me Zyre në Prishtinë dhe UNFPA me zyre në Prishtinë

Red Cross of Kosova in cooperation with the Ministry of Health, Emergency Management Agency, the International Committee of the Red Cross and UNFPA organized table exercise and field exercise on Reproductive Health in Emergency Situations / Minimum Initiative Support Package (MISP).

Supported by: International Committee of Red Cross with Office in Prishtina and UNFPA with office in Prishtina