English Shqip

Lajmet

Kryqi i Kuq i Kosovës / Red Cross of Kosova

19.12.2018 Koordinatorja për Mirëqenie sociale Znj. Antigona Sopjani nga Kryqi i Kuq i Kosovës mbajti takimin punues lidhur me Projektin "Regjistrimi i fëmijëve të pa regjistruar" i cili realizohet në bashkëpunim me Agjencionin për Regjistrim Civil, UNICEF, UNHCR, Zyrat e Gjendjes Civile dhe Qendra për Punë Sociale.