English Shqip

Lajmet

Kryqi i Kuq i Kosovës u nderua me Medaljen e Meritave për Vullnetarizëm nga Assosazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari.

28.01.2019

Kryqi i Kuq i Kosovës u nderua me Medaljen e Meritave për Vullnetarizëm nga Assosazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari.

Në një ceremoni të zhvilluar në Senatin e Republikës Italiane, nga presidenti i shoqatës Luca Bonello dhe prefekti Bruno Frattasi nderuan Kryqin e Kuq të Kosovës për kontributin shumëvjeçar, kjo medalje iu dorëzua Kryetares së Kryqit të Kuq të Kosovës, znj.Feride Hyseni dhe Sekretarit Gjeneral z.Agron Humolli.

Të pranishëm ishin përfaqësues nga institucionet italiane civile dhe ushtarake.

Ky çmim ju nda poashtu edhe Ambasadores së Republikës së Kosovës në Itali znj. Alma Lama për kontributin e dhënë në Kosovë për demokracinë e medieve dhe mbështetjen e kauzave të grave.

The Red Cross of Kosova was honored with the Medal of Merit for Volunteering by the National Association of Fire Brigade Volunteers.

At a ceremony held in the Senate of the Italian Republic, the president of the association Luca Bonello and the prefect Bruno Frattasi honored the Red Cross of Kosova for many years contribution, this medal was handed over to the President of the Red Cross of Kosova Ms. Ferid Hyseni and the Secretary General Mr. Agron Humolli.

Present were representatives from Italian civil and military institutions.

This award was also given to the Ambassador of the Republic of Kosova in Italy, Alma Lama for the contribution given to Kosovo for media democracy and support for women's causes.