English Shqip

Lajmet

Lëvizja ndërkombëtare e Kryqit të Kuq

04.03.2019

Lëvizja ndërkombëtare e Kryqit të Kuq dhe Gjysmë Hënës së Kuqe ka më shumë se 97 milion staf, vullnetarë, dhe mbështetës në botë.

The International movements of Red Cross andRed Crescent has more than 97 million staff, volunteers, and supporters around the world.