English Shqip

Lajmet

Me dt.25 dhe 26 Shtator 2018 Kryqi i Kuq i Kosovës

26.10.2018 Me dt.25 dhe 26 Shtator 2018 Kryqi i Kuq i Kosovës, në partneritet me #UNFPA dhe në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, organizoi trajnimin dy ditor "Pako Minimale Fillestare të Shërbimeve (#MISP) për Shëndet Seksual dhe Riprodhues (SHRS) në raste të fatkeqësive apo krizave".Trajnimi u organizua për punëtorët shëndetësor të Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare në Vushtrri.