English Shqip

Lajmet

Ngritja e kapaciteteve për rreziqet nga fatkeqësitë dhe ndjeshmërisë e konfliktit në nivel lokal

27.02.2019

Trajnimi dy ditor “Ngritja e kapaciteteve për rreziqet nga fatkeqësitë dhe ndjeshmërisë e konfliktit në nivel lokal” për Komunën e Vushtrrisë me përkrahje të UNDP-së 27-28.02.2019;

Two-day training "Capacity Building for disaster risks and vulnerability of conflict at the local level" for the Municipality of Vushtrri with the support of UNDP, 27-28.02.2019;