English Shqip

Lajmet

"Pako Minimale Fillestare të Shërbimeve (MISP) për Shëndet Seksual dhe Riprodhues (SHRS)"

12.03.2019

Vazhdon zbatimi i projektit "Pako Minimale Fillestare të Shërbimeve (MISP) për Shëndet Seksual dhe Riprodhues (SHRS)"

Gjatë këtyre ditëve u mbajtën takime informuese me QKMF në Komunën e Istogut dhe QKMF në Komunën e Drenasit.

The implementation of the project "Minimum Initative Service Package (MISP) for Sexual and Reproductive Health (SHRS)" continues

During these days, information meetings were held with QKMF in the Municipality of Istog and QKMF in the Municipality of Drenas.