English Shqip

Lajmet

Pakon Minimale Fillestare të Shërbimeve (MISP) për Shëndet Seksual dhe Riprodhues (SHRS)

12.03.2019

Pakon Minimale Fillestare të Shërbimeve (MISP) për Shëndet Seksual dhe Riprodhues (SHRS)

Kryqi i Kuq i Kosovës mbajti takimin koordinues me Sekretarët e degëve të KKK në të cilat është duke u implementuar projekti MISP.

The Minimum Initiative Service Package (MISP) for Sexual and Reproductive Health (SHRS)

Red Cross of Kosova held a coordinating meeting with the Secretaries of the RCK branches in which the MISP project is being implemented.