English Shqip

Lajmet

Parimet Themelore të Lëvizjes së Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe.

12.03.2019 Me date 06.03.2019 kishim takim në zyrat tona me inspektorët e drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, të cilëve ju prezantova Planin e Reagimit Emergjent për Mbrojtje nga Fatkeqësitë Natyrore dhe Fatkeqësitë tjera si dhe Procedurat standarde Operative, i njoftova edhe për 
Misioni i KK Kosovës:
Lehtësimi i vuajtjeve të individëve dhe komuniteteve të rrezikuara, përmes programeve të fokusuara, me prioritet dhe të qëndrueshme, si ndihmëse e autoriteteve qendrore e lokale, në pajtim me Parimet Themelore të Lëvizjes së Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe.