English Shqip

Programet

Emblema

Fushata për ndalimin e keqpërdorimit të emblemës së KK/GJK ka filluar në qershor të vitit 2005 dhe ka vazhduar me një sukses të dukshëm.

Fushata po realizohet në të gjitha komunat e Kosovës me ndihmën e vullnetarëve dhe Sekretarëve të degëve të KKK-së dhe në shumë komuna janë eliminuar tërësisht rastet e përdorimit të gabuar të emblemës së Kryqit të Kuq duke u zëvendësuar me shenjat përkatëse