English Shqip

Programet

Dhurimi vullnetar i gjakut

KKK do të vazhdojë bashkëpunimin me institucionet përkatëse në fushën e dhurimit vullnetar të gjakut. KKK do të përkrahë promovimin, edukimin dhe rekrutimin e dhuruesve vullnetarë të gjakut përmes aktiviteteve të ndryshme. KKK do të bëjë ngritjen e kapaciteteve të vullnetarëve të KKK për promovim, edukim dhe rekrutim të dhuruesve vullnetar të gjakut, themelimin e Klubit 25, organizimin e aktiviteteve brenda komunitetit për promovimin e dhurimit vullnetar të gjakut dhe organizimin e fushatave për masivizimin e dhurimit vullnetar të gjakut.