English Shqip

Lajmet

Punëtorët nga Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit dhurojnë pako ushqimore,

27.02.2019

Punëtorët nga Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit dhurojnë pako ushqimore, higjienike dhe veshmbathje për 26 familje në nevojë

Kryqi i Kuq i Kosovës i falenderon përzemërsisht puntorët e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Transportit për ndihmën e ofruar për familjet nevojtare.

Workers from the Ministry of Infrastructure and Transport donate food, hygiene and clothing packages to 26 families in need

Kosovo Red Cross thanks the Ministry of Infrastructure and Transport staff for providing assistance to the families in need.