English Shqip

Lajmet

Trajnim për bazën e të dhënave për Programin e Shërbimit të Kërkimit

27.07.2017 Ka përfunduar sot trajnimi 4 ditor për adaptimin e bazës së të dhënave për Programin e Shërbimit të Kërkimit si dhe është nënshkruar marrëveshja për këtë data bazë.
Trajnimi është mbajtur nga një përfaqësues i Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq nga Gjeneva.