English Shqip

Lajmet

Trajnimi për bazën e të dhënave "Family Link Answers - FL Answers "

28.01.2019

Duke ndodhur:

Trajnimi për bazën e të dhënave "Family Link Answers - FL Answers " përkrahur nga Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq me zyre në Prishtinë

Now:
Training for database "Family Link Answer - FL Answers" supported by International Committee of the Red Cross - Office in Prishtina.