Programet

Home / Programet

Need Help?

ME POSHTE MUND TE NJOFTOHENI ME PROGRAMET TONA:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Mauris eros dolor pellentesque sed luctus dapibus lobortis orci.

Qëllimi kryesor i KKK është që të sigurojë shërbime kualitative humanitare për popullatën e rrezikuar përmes mobilizimit dhe organizimit të burimeve njerëzore dhe materiale. Kryqi i Kuq i Kosovës, Shoqatë Kombëtare që funksionon mirë, bën përpjekje për ofrimin e shërbimeve më cilësore popullatës më të rrezikuar. Zhvillimi organizativ shërben për fuqizimin e kapacitetit të KKK si në nivel të degëve ashtu edhe në nivel qendror.

KKK do të fokusohet në zhvillimin e burimeve njerëzore, mobilizimin e burimeve në të gjitha nivelet (fokus në qëndrueshmëri), zhvillimin e sistemit për planifikim, monitorim, vlerësim dhe raportim. Theks i veçantë do t’i jepet bashkëpunimit me Shoqatat Kombëtare të KK/GJK, agjensionet ndërkombëtare, institucionet qeveritare dhe OJQ të ndryshme në vend dhe jashtë vendit.

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Accordion Content

KKK përmes vullnetarëve do të ofrojë aftësimin e popullatës për Ndihmën e Parë (NP). Vullnetarët që do të ofrojnë këto aftësime të Ndihmës së Parë janë ligjëruesit e trajnuar dhe të licencuar për ofrim te shërbimeve të tilla. Rrjeti i këtyre vullnetarëve do të jetë në gjendje gatishmërie të ofrojë ndihmën e pare edhe në raste të fatkeqësive.

KKK në vazhdimësi do të bëjë ngritjen e kapacitetit të vullnetarëve të KKK për ofrimin e ndihmës së parë për popullatë,për kandidatë për patentë shofer, për kompani,fabrika, etj.

KKK ofron ndihmën e parë popullatës edhe në raste të fatkeqësive si dhe bën organizimin e simulimeve në situata të fatkeqësive me partnerët.

Accordion Content

Gjendja serioze e situatës sociale-ekonomike në Kosovë është theksuar në studimin e Bankës Botërore për varfërinë, i cili tregon se 45% e popullatës në Kosovë është e varfër, me 18% të tjerë të rrezikuar nga varfëria dhe 14 % e popullatës janë në varfëri të skajshme. Kjo përqindje e varfërisë është shumë e lartë krahasuar me vendet fqinje dhe fatkeqësisht nuk ka ndryshuar për një kohë të gjatë. Në vitin 2009, prej 48.1% e popullatës që përbënë fuqinë punëtore, vetëm 26.4% janë të punësuar3. KKK, në kuadër të programit të Mirëqenies Sociale, përpiqet të ofrojë shërbime për grupet më të rrezikuara të popullatës. Megjithatë, për të siguruar ndihmë të tillë, KKK në vazhdimësi kërkon mundësi për përkrahje në vend dhe jashtë vendit.

  • Programi i Mirëqenies Sociale i KKK ka në plan të vazhdojë ofrimin e ndihmës themelore
  • për më të rrezikuarit. Aktivitetet do të përfshijnë sigurimin dhe shpërndarjen e artikujve
  • ushqimor dhe jo ushqimor, shërbime sociale si kujdesi shtëpiak, përkrahja psiko-sociale,
  • përfshirja aktive e nevojtarëve në procesin e tejkalimit të problemeve me të cilat ata
  • (përfshirë edhe të kthyerit) ballafaqohen. Përkrahje psiko-sociale i ofrohet edhe populates së rrezikuar në raste të fatkeqësive.